main menu-icon
Filter op
Sorteer op
Dr Original Alcohol Ketonatus 70%

Dr Original Alcohol Ketonatus 70%

100ml
Dr. Original Alcohol Ketonatus 70% V/V voor desinfectie van harde oppervlakken. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5m2). Te behandelen oppervlakken eerst reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Daarna het oppervlak met behulp van een spons bevochtigen met het middel en laten drogen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven (minimale inwerktijd: 30 seconden).De werkzame stof in Dr. Original Alcohol Ketonatus is ethanol en heeft een gehalte van 65%W/W.SamenstellingWerkzame stof: Ethanol (gehalte: 65% W/W)GebruikDesinfectie  van  harde  oppervlakken.  Het  middel  alleen  toepassen  op  kleine  oppervlakken  (maximaal  0.5m2).  Te  behandelen  oppervlakken  eerst  reinigen.  Een  daarbij  gebruikt  reinigingsmiddel  afspoelen  met  schoon  water.  Overtollig  water  verwijderen.  Daarna  het  oppervlak  met  behulp   van   een   spons   bevochtigen   met   het middel   en  laten  drogen.  Bij  het  desinfecteren  zoveel  vloeistof  gebruiken  dat  de  oppervlakken  gedurende  de  gehele  inwerktijd nat blijven. Minimale inwerktijd: 30 seconden.WaarschuwingWettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van  bacteriën  (excl.  bacteriesporen  en  mycobacteriën)  en  gisten  op  harde  oppervlakken  en  in  de  gezondheidszorg,  inclusief  oppervlakken  die  in  contact  komen  met  eet-  en  drinkwaren   en   grondstoffen   hiervoor.   De   dosering   en   de   inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden   aangehouden.   Het   middel   is   een   gebruiksklare   vloeistof  die  onverdund  gebruikt  moet  worden.  Het  middel  is  uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open  vuur/hete  oppervlakken  –  niet  roken.  In goed gesloten verpakking bewaren. Op een  goed  geventileerde  plaats  bewaren.  Koel bewaren.Fabrikant: Denteck, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer. Distributeur: OTC Medical BV, St. Canisiussingel 28, 6511 TJ Nijmegen.
€ 2,22
+
Dr Original Densept Desinfectievloeistof

Dr Original Densept Desinfectievloeistof

50ml
Dr Original Densept desinfectievloeistof - Biocide 14624 NDr. Original Densept Desinfectievloeistof 70% alcohol. Het middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging. Het middel is gebruiksklaar.Wettelijk gebruiksvoorschriftTToegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten voor hygiënische handdesinfectie voor gebruik in facilitaire afdelingen, kantoren en werkplaatsen. Het middel is bestemd voor professioneel en nietprofessioneel gebruikSamenstellingEthanol, IPA, GlycerineDosering/gebruikHet middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging. Het middel is gebruiksklaar. Was de handen grondig met water en zeep en droog ze af. Breng voldoende gel (minimaal 3 ml) aan op de droge handen om de handen gedurende 30 seconden. zichtbaar en/ of voelbaar vochtig te houden. Wrijf uw handen helemaal droog met dezelfde beweging die u maakt wanneer de handen met water en zeep worden gewassen. De handen hierna niet meer afspoelen. Dosering 3 ml middel. Minimale inwerktijd: 30 secondenBijzondere gevarenLicht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.VeiligheidsaanbevelingenVerwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.In goed gesloten verpakking bewaren.BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzenverwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften. Niet om in te nemen!
€ 4,60
+
Toon meer producten